Ahoj leto je krátky animovaný film pre deti a ich rodičov s predpokladanou dĺžkou 10 minút, vytvorený kombináciou objektovej stopmotion animácie a kreslenej animácie. Film s humorom a nadsázkou zobrazuje zážitky typickej štvorčlennej rodiny, ktorá si vyrazí na letnú dovolenku k moru. Dej se odohráva v súčasnosti v ľubovoľnom prímorskom letovisku. Každý záber je vytvorený z predmetov každodennej potreby, ktoré si rodinka zbalila do cestovnej batožiny. Vo filme sú kombinované s kresleným prostredím, ktoré tieto predmety mení na iné, väcšie a zábavnejšie formy.
Rodinu - v zložení otec, mama, syn a dcéra - začíname sledovať v momente odchodu z ich domčeka. Spolu s nimi cestujeme na dovolenku a ich prostredníctvom prežívame staré známe situácie, alebo situácie odkukané, prifarbené množstvom nadsázky. Čas strávený spoločne vypĺňa mozaika klasických rodinných situácií. Na konci dovolenky si členovia rodinky opäť zbalia svoje kufre a nie oveľa tmavší sa veselo vracajú domov.
Primárnou cieľovou skupinou filmu je detský divák vo veku 5 až 9 rokov. Film preto pláujeme uviesť do kinodistribúcie ako predfilm k celovečernému filmu pre deti a ich rodičov na Slovensku aj v zahraničí.
V prípade, že sa nám film podarí dokončiť, že bude pozerateľný a že nás naši kreslení hrdinovia budú stále baviť, nevylučujeme možné pokračovanie druhej časti s názvom Ahoj zima / Hello Winter. 
Back to Top